ג'רמי שר ועדי רחמן בראיון עם יעקב גורמן

ג'רמי שר בראיון
עם מיכאל בלום

כתבה על הפרויקט בעיתון